Bäckatorpsvägen 50, Munka-Ljungby

Nytt villaområde i Kävlinge

produkter/284
produkter/282
produkter/286
produkter/287
produkter/288
produkter/285
produkter/289
produkter/291
produkter/293
produkter/292
produkter/295
produkter/296
produkter/297
produkter/298
produkter/299
produkter/284
produkter/282
produkter/286
produkter/287
produkter/288
produkter/285
produkter/289
produkter/291
produkter/293
produkter/292
produkter/295
produkter/296
produkter/297
produkter/298
produkter/299

Här skall det byggas ett helt villaområde. Vårt arbete i detta skede är att bygga vägar och schakta för vatten och avlopp.